ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΛΟ


Η Ακαδημία Πόλο στεγάζει τα τμήματά της στα εξής γήπεδα:
Παίδες: Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ. Διεύθυνση: Πεντελικού 15, Μαρούσι 151 23.

Μίνι Παίδων: 1) Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ. Διεύθυνση: Πεντελικού 15, Μαρούσι 151 23.
2) ΑΛΜΑ ΚΛΑΜΠ. Διεύθυνση: Μεγάλης Του Γένους Σχολής 12, Άλιμος 174 56.

Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ

ΑΛΜΑ ΚΛΑΜΠ