Πρόεδρος της ΕΣΑΠ ο Ταρνατόρος, Β΄αντιπρόεδρος ο Αλεξίου!

Πρόεδρος της ΕΣΑΠ ο Ταρνατόρος, Β΄αντιπρόεδρος ο Αλεξίου!