ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ
16:15 – 17:15 ΜΤΒ (Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας)

ΤΡΙΤΗ
16:15 – 17:15 ΠΙΣΤΑ (ΟΑΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ
16:30 – 17:30 ΜΤΒ (Ολυμπιακό Χωριό ή Άλσος Βέικου)

ΣΑΒΒΑΤΟ
09:30 – 10:30 ΜΤΒ ή ΚΟΥΡΣΑ (Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας ή ΟΑΚΑ)
10:30 – 11:30 Νέα Μέλη Ακαδημίας ΜΤΒ ή ΚΟΥΡΣΑ (Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας ή ΟΑΚΑ)