ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΚΑΚΙ


ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΑΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ
19:00 – 21:00 Τμήμα Ενηλίκων

ΣΑΒΒΑΤΟ
17:00 – 19:00 Τμήμα Παιδιών

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
19:00 – 20:00 Τμήμα Προχωρημένων Παιδιών

ΤΕΤΑΡΤΗ
21:00 – 22:00 Τμήμα Ενηλίκων

ΣΑΒΒΑΤΟ
13:00 – 14:00 Τμήμα Αρχαρίων Παιδιών