ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ
18:00 – 19:00 6-9 Ετών, 9-12 Ετών
19:00 – 20:15 Αγωνιστικό-Πραγωνιστικό

ΤΡΙΤΗ
18:00 – 19:00 6-9 Ετών, 9-12 Ετών
19:00 – 20:15 Αγωνιστικό-Πραγωνιστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ
18:00 – 19:00 6-9 Ετών, 9-12 Ετών
19:00 – 20:15 Αγωνιστικό-Πραγωνιστικό

ΠΕΜΠΤΗ
18:00 – 19:00 6-9 Ετών, 9-12 Ετών
19:00 – 20:15 Αγωνιστικό-Πραγωνιστικό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:00 – 19:00 6-9 Ετών, 9-12 Ετών
19:00 – 20:15 Αγωνιστικό-Πραγωνιστικό