ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
19:00 – 20:30 Ακαδημία
20:30 – 22:00 Ενήλικες

ΤΕΤΑΡΤΗ
19:00 – 20:30 Ακαδημία
20:30 – 22:00 Ενήλικες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19:00 – 20:30 Ακαδημία

ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00 – 13:00 Ακαδημία-Ενήλικες

Προπονητές: Θανάσης Δελενίκας – Κλαίρη Μπένου