ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑ


ΔΕΥΤΕΡΑ
17:00 – 18:00 Ακαδημία (5-6-7 Ετών)
18:00 – 19:30 Αγωνιστικό Τμήμα Σπάθης 1 & Προαγωνιστικό (8-13 Ετών)
18:30 – 20:30 Φλερέ Παλαιοί (14+ Ετών)
19:00 – 20:00 ΕΠΕ Νέοι Αθλητές
19:00 – 21:00 ΕΠΕ Παλαιοί ΑΘλητές
19:30 – 21:30 Αγωνιστικό Τμήμα Σπάθης & Αγωνιστικό 2 (13+ Ετών)

ΤΡΙΤΗ
17:00 – 18:00 Ακαδημία (5-6-7 Ετών)
17:30 – 19:30 Αγωνιστικό Τμήμα Σπάθης & Αγωνιστικό 2 (13+ Ετών)
17:30 – 19:00 Φλερέ Νέοι Αθλητές (Έως 13 Ετών)

ΤΕΤΑΡΤΗ
17:00 – 18:00 Ακαδημία (5-6-7 Ετών)
18:00 – 19:30 Αγωνιστικό Τμήμα Σπάθης 1 & Προαγωνιστικό (8-13 Ετών)
19:00 – 20:00 ΕΠΕ Νέοι Αθλητές
19:30 – 21:30 Αγωνιστικό Τμήμα Σπάθης & Αγωνιστικό 2 (13+ Ετών)
19:00 – 21:00 ΕΠΕ Παλαιοί ΑΘλητές

ΠΕΜΠΤΗ
17:00 – 18:00 Ακαδημία (5-6-7 Ετών)
17:30 – 19:30 Αγωνιστικό Τμήμα Σπάθης & Αγωνιστικό 2 (13+ Ετών)
17:30 – 19:00 Φλερέ Νέοι Αθλητές (Έως 13 Ετών)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:30 – 19:00 Αγωνιστικό Τμήμα Σπάθης 1 & Προαγωνιστικό (8-13 Ετών)
17:30 – 19:00 Φλερέ Νέοι Αθλητές (Έως 13 Ετών)
18:30 – 20:30 Φλερέ Παλαιοί (14+ Ετών)
19:00 – 20:00 ΕΠΕ Νέοι Αθλητές
19:00 – 21:00 ΕΠΕ Παλαιοί ΑΘλητές
19:30 – 21:00 Αγωνιστικό Τμήμα Σπάθης & Αγωνιστικό 2 (13+ Ετών)