ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
17:00 – 18:00 Παιδικό Τμήμα
20:30 – 22:30

ΤΡΙΤΗ
17:30 – 18:30 Παιδικό Τμήμα
18:30 – 20:30
20:30 – 22:30

ΤΕΤΑΡΤΗ
18:00 – 20:00

ΠΕΜΠΤΗ
17:30 – 18:30 Παιδικό Τμήμα
18:00 – 20:30
20:30 – 22:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:30 – 20:30
20:30 – 22:30

Προπονητές: Παναγιώτης Παπαδόπουλος-Βαγγέλης Χατζής