ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ
Παιδικό τμήμα (6-11 ετών): 16:45-17:45
Τμήμα 1: 19:00 – 20:15
Τμήμα 2: 20:15-21:30

ΤΡΙΤΗ
Παιδικό τμήμα (6-11 ετών): 16:45-17:45
Τμήμα 1: 19:00 – 20:15
Τμήμα 2: 20:15-21:30

ΤΕΤΑΡΤΗ
Παιδικό τμήμα (6-11 ετών): 16:45-17:45
Τμήμα 1: 19:00 – 20:15
Τμήμα 2: 20:15-21:30

ΠΕΜΠΤΗ
Τμήμα 1: 19:00 – 20:15
Τμήμα 2: 20:15-21:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Παιδικό τμήμα (6-11 ετών): 16:45-17:45
Τμήμα 1: 19:00 – 20:15
Τμήμα 2: 20:15-21:30

Προπονητής: Παναγιώτης Παπαδόπουλος.