ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ

Το τμήμα Ρυθμικής Γυμναστικής ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2020. Προπονήτρια του τμήματος είναι η διακεκριμένη αθλήτρια, Αναστασία Κοζμά.