ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ


Η Ακαδημίας Κολύμβησης στεγάζεται στα εξής κολυμβητήρια:
1) Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ. Διεύθυνση: Πεντελικού 15, Μαρούσι 151 23.
2) ΑΛΜΑ ΚΛΑΜΠ. Διεύθυνση: Μεγάλης Του Γένους Σχολής 12, Άλιμος 174 56.

Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ

ΑΛΜΑ ΚΛΑΜΠ