Ιστορία Πάλης


Η ίδρυση των τμημάτων της Πάλης και της Χειροπάλης έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ. του Σωματείου. Η έναρξη της λειτουργίας τους, υπολογίζεται το φθινόπωρο του 2020, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών ενώπιον των αρμοδίων αθλητικών φορέων και των δικαστικών αρχών.