ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ KICK BOXING

ΔΕΥΤΕΡΑ
18:00 – 19:00 Παιδικό Τμήμα
19:30 – 20:30 Τμήμα Ενηλίκων

ΤΕΤΑΡΤΗ
17:00 – 18:00 Παιδικό Τμήμα
20:00 – 21:30 Τμήμα Ενηλίκων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:00 – 17:00 Παιδικό Τμήμα
17:00 – 18:30 Τμήμα Ενηλίκων

Προπονητές: Λευτέρης Χαχαμίδης-Πάνος Τοτόμης