ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ KICK BOXING

ΔΕΥΤΕΡΑ
17:00 – 18:00 Παιδικό Τμήμα
18:00 – 19:10 Εφηβικό/Αγωνιστικό

ΤΡΙΤΗ
17:00 – 18:00 Παιδικό Τμήμα
18:00 – 19:10 Εφηβικό/Αγωνιστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ
17:00 – 18:00 Παιδικό Τμήμα
18:00 – 19:10 Εφηβικό/Αγωνιστικό

ΠΕΜΠΤΗ
17:00 – 18:00 Παιδικό Τμήμα
18:00 – 19:10 Εφηβικό/Αγωνιστικό