ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ
16:45 – 17:45 Α’-Β’ Δημοτικού (ΡΥΘΜΙΚΗ)
18:00 – 19:00 Γ’-Δ’ Δημοτικού (ΡΥΘΜΙΚΗ)
19:15 – 20:15 9 ετών και άνω (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)

ΤΡΙΤΗ
16:30 – 17:30 3 έως 4.5 ετών (ΕΝΟΡΓΑΝΗ)
17:45 – 18:45 6 έως 8 ετών (ΕΝΟΡΓΑΝΗ)
19:00 – 20:00 5 ετών (ΕΝΟΡΓΑΝΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ
16:45 – 17:45 Α’-Β’ Δημοτικού (ΡΥΘΜΙΚΗ)
18:00 – 19:00 Γ’-Δ’ Δημοτικού (ΡΥΘΜΙΚΗ)

ΠΕΜΠΤΗ
16:30 – 17:30 3 έως 4.5 ετών (ΕΝΟΡΓΑΝΗ)
17:45 – 18:45 6 έως 8 ετών (ΕΝΟΡΓΑΝΗ)
19:00 – 20:00 5 ετών (ΕΝΟΡΓΑΝΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:00 – 19:00 9 ετών και άνω (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)