ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ
17:00 – 19:00 Αρχάριοι
19:00 – 21:00 Ενήλικες

ΤΡΙΤΗ
17:00 – 19:00 Αρχάριοι
19:00 – 21:00 Ενήλικες

ΤΕΤΑΡΤΗ
17:00 – 19:00 Αρχάριοι
19:00 – 21:00 Ενήλικες

ΠΕΜΠΤΗ
17:00 – 19:00 Αρχάριοι
19:00 – 21:00 Ενήλικες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:00 – 19:00 Αρχάριοι
19:00 – 21:00 Ενήλικες