ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Ανακοίνωση ΑΕΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Του Αθλητικού Σωματείου «Α.Ε.Κ.»

Το Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» (Α.Ε.Κ.), με απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη την 8.4.2019, αποφάσισε να συγκαλέσει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του, τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση στις 19 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, η οποία θα λάβει χώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα γραφεία του Σωματείου, επί της οδού Φωκών αρ. 9, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών των Αποφάσεων της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
3. Ανακήρυξη μελών.
4. Αναπροσαρμογή του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας εγγραφής, με έναρξη ισχύος από 1.1.2020.
5. Αθλητικοί, Διοικητικοί και Ταμειακοί Απολογισμοί περιόδων 2016 έως 2018 και υποβολή τους προς έγκριση.
6. Εκθέσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής των αυτών χρονικών διαστημάτων και υποβολήτους προς έγκριση.
7. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. εκ της διαχειρίσεως.
8. Τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου κι εναρμόνισή του με τις διατάξειςτου Νόμου 4603/20199.
9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
10. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου κι Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας, θα διεξαχθεί επαναληπτική Γ.Σ.στις 20 Απριλίου 2019 ημέρα Σάββατο στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνας, επί της οδού Δεκελείας αρ. 152, και ώρα 13.00.

Η είσοδος των μελών στην Γενική Συνέλευση θα επιτρέπεται με την επίδειξη τηςΑστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή κάθε άλλου νόμιμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδιο φορέα και φέρει την φωτογραφία του κατόχου.

Μέλος που επιθυμεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για την εκλογή του στις επερχόμενες αρχαιρεσίες, μεμονωμένα ή μέσω συνδυασμού, θα πρέπει να τηνυποβάλλει μέσα στην προθεσμία που προβλέπει το καταστατικό (5 ημέρες πριν την
Γενική Συνέλευση χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτές η ημέρα κατάθεσης της αιτήσεως και ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών) δηλαδή μέχρι το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 15.00. Επίσης θα πρέπει μέχρι και το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 15.00, να υποβάλλει αντίγραφο ποινικού μητρώου σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση του αντιγράφου του ποινικού μητρώου μέχρι και την ημέρα Σάββατο 13 Απριλίου 2019, δύναται το μέλος που επιθυμεί να είναι υποψήφιο στις αρχαιρεσίες να καταθέσει αρχικώς αντίγραφο της αιτήσεως του για την λήψη του ποινικού του μητρώου και μετέπειτα μέχρι και την παραμονή των αρχαιρεσιών ήτοι την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 και ώρα 19.00 να καταθέσει συμπληρωματικώς το αντίγραφο του ποινικού του μητρώου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή η υποψηφιότητα του.
Επίσης κάθε υποψήφιο μέλος οφείλει, μετά της υποβολής της υποψηφιότητάς του, να προσκομίσει στη Γραμματεία του Σωματείου Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, από αρμόδια αρχή (ΚΕΠ, δημόσια αρχή, δικηγόρο) ότιδεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ασυμβίβαστα που προβλέπει και απαγορεύειτο Καταστατικό του Σωματείου και ο Αθλητικός Νόμος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από της εγγραφής τους κι έχουν εξοφλήσει το σύνολο των συνδρομών τους και για το έτος 2019. Οι συνδρομές που οφείλονται θα εξοφλούνται
(α) είτε στα γραφεία του Σωματείου στη Νέα Φιλαδέλφεια (οδός Φωκών 9) τις καθημερινές έως την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, από ώρα 10.00 έως ώρα 20.00 και το Σάββατο 13 Απριλίου 2016, από ώρα 10.00 έως ώρα 15.00.
(β) είτε με αντικαταβολή (πληροφορίες στο τηλ. 2102584582).

Σχέδιο του υπό τροποποίηση Καταστατικού έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδατου σωματείου www.aek.gr στη θέση ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βρίσκεται στη διάθεση των μελών για τις παρατηρήσεις τους. Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@aek.gr. Για τα έκαστο θέμα της Γενικής Συνέλευσης απαιτούνται οι ειδικές πλειοψηφίες που αναφέρονται στο Καταστατικό και το Νόμο.

Νέα Φιλαδέλφεια 9.4.2019

Ο Πρόεδρος Τα μέλη


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ